Diagnoza skóry – manualna czy aparaturowa?

Wykonywanie zabiegów na skórze zawsze powinno być poprzedzone dokładną diagnozą. W innym przypadku podejmujemy znaczne  ryzyko, nie możemy być bowiem pewni efektów i istnieje większe prawdopodobieństwo, że okażą się one rozczarowujące.

Zobacz więcej