Diagnoza skóry – manualna czy aparaturowa?

Wykonywanie zabiegów na skórze zawsze powinno być poprzedzone dokładną diagnozą. W innym przypadku podejmujemy znaczne  ryzyko, nie możemy być bowiem pewni efektów i istnieje większe prawdopodobieństwo, że okażą się one rozczarowujące.

Zobacz więcej

Farma-Term – chłodziarki laboratoryjne

Nowoczesne rozwiązania w zakresie przechowywania substancji. Duża pojemność chłodziarki oraz wyposażenie w 10 szuflad z kompletnym systemem organizacyjnym i opisowym gwarantuje trzykrotne zwiększenie efektywności wykorzystania powierzchni składowania w lodówce.

Zobacz więcej

Łaźnie wodne typu W i WC

Łaźnie typu W i WC to łaźnie wodne, przeznaczone do wygrzewania prób w kąpieli wodnej z zastosowaniem probówek, kolb szklanych lub innych naczyń laboratoryjnych.

Zobacz więcej